Rukkilille murdmise laul. Valitud luuletused

Selle allikteose luuletused:

Eduard Ole lk 459–460
Linn sirelites lk 18
Puhkusel I lk 30
Tartu õhtud lk 439