Projektist "Tartu ilukirjanduses"

About the project "Tartu in Fiction"

Tartu Linnaraamatukogus koostatakse alates 2005. aastast kirjandus- ja kultuuriloolist veebilehte “Tartu ilukirjanduses”. Andmebaas sündis ilusast mõttest esitleda Tartut ilukirjanduse kaudu: koondada tekste, kus on juttu Tartu kohtadest, inimestest, Tartuga seotud sündmustest, aga ka tabamata või tabatud Tartu vaimust või muust Tartule iseloomulikust, olgu see tudengid, hakid, aguliarhitektuur või kohvikud või hõng…

Ilukirjandust oleme käsitanud kaunis laialt, haarates selle alla ka mälestusi ja meenutusi, kogumikke, mõnikord isegi mõnd otsa pidi teabekirjanduse kanti jäävaid tekste, nt esseid. Teostest on välja toodud katkendeid. Proosakatkenditel, luuletustel ja fotodel on märksõnad, mille järgi saab huvipakkuvat otsida, kohad on märgitud kaardile. Kogunud oleme algupäraseid tekste, mistõttu enamik neist on eestikeelsed.

Projekti eesmärk on hoida meie kultuurimälu, luua seoseid vaimse ja füüsilise ruumi vahel, tutvustada lokaalajaloolist keskkonda ning aidata õpilast, üliõpilast, uurijat või koduloohuvilist andmete ja allikate leidmisel ja seostamisel. Kõige esmasem ja lihtsam eesmärk on aga innustada lugema ja avastama Tartut (UNESCO kirjanduslinna aastast 2015).

Tegemist pole teadusliku andmebaasiga ning see ei saa kunagi valmis ja selle valikud jäävad paratamatult subjektiivseks.

Ootame tänuga asjakohaseid märkusi, ettepanekuid, parandusi ja lisandusi (katrin.raid@luts.ee).

P.S. Ilukirjanduslikke näiteid Tartu kohta vene keeles võib leida Linnaraamatukogu venekeelse kirjandusblogi rubriigist „Литературный Тарту”.

Praegu andmebaasis:
941 autorit,
826 proosateost,
394 luuleteost,
138 kogumikku,
3,604 proosakatkendit,
1,064 luuletust ja
388 fotot.