Eduard Ole

Panna sõõrid ja ristkülikud ringlema
mustade ja valgete täkkude kapjade lajatamises.
See on EDUARD OLE.
Näha roheliste lehtede värelemises
mitmevärvilist metsa.
Kuulata tundra kohal kõrguvate mägede
lumepimedust.
See on EDUARD OLE.
Ühendada Toledo sildade ja majade joonte lõikumine kõiksusesse.
Minna kaasa Norra fjordide valguse sinise ümisemisega.
See on EDUARD OLE.
Näha Roslageni kivisel rannal üksiku männi poognatõmmet
Ahvenamaa kohal valendaval pilvel.
See on EDUARD OLE.
Jäädvustada maakamaral kõndijate näod igaveseks ajaks.
See on EDUARD OLE.
Äratada tusameelne buldog nukrameelsest mõtisklusest.
See on EDUARD OLE.
Kaardistada värvide maa.
Avastada valguse ja pimeduse jõgede algusallikad.
Joonistada sirgjoon lõpmatusse.
See on EDUARD OLE.

Asukoht teoses