Meltsi tiik

Meltsi ehk Meltsiveski tiik oli veekogu Ülejõel, mida varustasid veega allikad. Allikatele ehitatud pumplal põhines 1920.–30. aastail Tartu veevärk. Tiik jäi kuivale, kui Staadioni tänava äärde rajati puurkaevud ja veevajaduseks pumbati maapinnast vett välja. Viimases lõpus oli tiik vaid porine auk, mis 1960.–70. aastail täideti ajapikku lehtede ja olmeprügiga.

Kaardil
Ajakardinaga foto