Noorte sulega. Valik töid koolialmanahhidest

Selle allikteose luuletused:

Kevadõhtul lk 252