Soe õhtu

Selle allikteose luuletused:

Kohvikus lk 83–84