Letaalse lõpuni

Selle allikteose luuletused:

Toomel VII lk 30–31