Toomel VII

leegib valgus müüris
leegib läbi müüri
kõik on ümber valge
tellisseinas ses
seisad uues ilmas
seisad nagu leinaks
ilma olemist
aga valgus leegib
leegib läbi seina
leegib läbi leina
leegib eilsest homseks
kohkumist
joon joonistab joone jooneks
haavaks elust sest
ära mõtle et elu on Tooneks
mõtle et see elu vaid vist
ära tunda on lihtne
ellujäämine väljapääs
aga ma usun usku
enam kui kuuli pääs
võib-olla mul pole õigus
aga mis teha ma saan
armastasin ma enne õigust
ning see oli mu arusaam

Asukoht teoses
lk 30–31