Kirjad Karlova mõisast. Praegu on Tartu…

Tõlkija

Praegu on Tartu kaunis, puhas ja korrastatud linn, seal on 13 000 elanikku, 600 üliõpilasega ülikool, gümnaasium ning muud kroonu- ja erakoolid, milles on kuni 1000 õpilast. Nüüd on Tartus suurepärased ja rikkad poed, kust saate kõike, mida müüakse Peterburgis, Moskvas ja Riias. Aga mida kujutas endast toonane Tartu! Keskväljakul olid kivimajad, aga kogu linn koosnes mõnest puitmajakestega tänavast mitte üle 2500 elanikuga. Vastasutatud ülikoolis polnud üle pooleteisesaja tudengi ning muudes õppeasutustes mitte üle 300 õpilase. Üliõpilaste vormiriietus hämmastas meid. Tudengid kandsid tollal kürassiirilõikega kuubesid, pika- ja laiasäärelisi kannustega saapaid, nuppudega rüütlikiivreid ja hiigelsuuri pikateralisi mõõku (palašše). Kui paar üliõpilast käisid mööda Tartu tühja uulitsat, kostis kannuste ja mõõkade kõlin isegi tubadesse. Selles sangarikostüümis käidi koguni loengutel. Linnaelanikud olid üldiselt vaesed. Kaubahoovi polnud siis ülepea olemas, poode oli vähe, kuid elu oli Tartus palju meeldivam ja lõbusam kui praegu.

Asukoht teoses