Aastasadu kolm ja pool... Katkend luuletusest

Aastasadu kolm ja pool
vana on me Ülikool.
Rootsi-, saksa-, veneaegu
on ta näinud, aga praegu
on tal ülikõrge tase.
Seletada see end laseb
sellega, et Alma Mater
lõpuks teab, kes on paater.
Palju olnd on rektoreid:
arste, mitmeid pastoreid –
Almal must on minevik.
Aga kolmekümnendik
Alma kirjust eluteest
teda juhib õige mees:
Arnold Koop on rektoriks.
/---/
Annelinn on Tartus uus,
Kuigi nimi kõigil suus
kes on Anne? Ma ei tea.
Seda aga õigeks pean,
et me linn saaks Arno nime
sest ta siin on teinud imet!

Asukoht teoses
lk 50–51