Siinpool paradiisi. Kuiv põuane kuumus...

Kuiv põuane kuumus kestab juba teist nädalat. Pole tuuleraasugi. Lämbe suitsutihe õhk ripub Tartu kohal. Juba on tungitud linnagi sisse ja Emajõgi on muutunud nii eri armeesid kui üht rahvustki lahutavaks piiriks. Sest nii liivakarva polkudes ühel pool kaldal kui ka välihallides rügementides teisel kaldal kostab ühe ja sama väikse rahva keelt. Teist nädalat püsib mõlemapoolsest survest kõikuv-nõtkuv plahvatusraginas rinne. Aga kui kaitsjaile näib see viimse piirina ning ta vaprust on saatmas vaid meeleheide, siis ründaja näeb siin ka lühikest hingetõmmet tagala järeletõmbamiseks ja varude taastamiseks, nagu räägib kuulajatele diviisikomandöri asetätja poliitalal alampolkovnik Tammert.
Teosest