Läbi punase öö, I. Lähen linna vaatama...

Lähen linna vaatama, kuidas põlemistega on. Pilt on jube. Igatahes on linn veel rohkem põlenud kui 1941. aastal. Põlenud on Kindral Põdra tänav, Aia tänav osalt, enamalt jaolt Riia tänav, seal hulgas Pauluse kirik, poeglaste gümnaasium, suur politseihoone, tütarlaste gümnaasium, Erakliinik, kunstikool „Pallas“ jne., Kalevi, Aleksandri, Turu, Küüni tänav, Suurturg, Magasini tänav, „Vanemuine“ jne. /---/

Läheme Toomemäele. Sealsed hooned, nagu ülikooli raamatukogu j.t., on terved. Küll on aga venelastel taktitunne ja maitse. Ülikooli ja Inglisilla vahelisele kohale on nad matnud mitmed oma langenud sõdurid. Nii elavate jalus peavad siis surnud puhkama.

Asukoht teoses