Tartu koonduslaager. Tartu koonduslaager asetses...

Tartu koonduslaager asetses siis Kastani tänavas. Kastani tänava ja Tartu-Valga raudtee vahelisel maa-alal losutasid vanad kasarmud. Need kasarmud olid esimese imperialistliku maailmasõja ajal haavatute paigutamise ja desinfitseerimise kohaks. Saksa okupantide poolt aga olid need nüüd muudetud nõukogude inimeste vanglaks. Mäletasin neid kasarmuid varasemaist aastaist. Kuid nüüd oli kasarmute üldilme õige palju muutunud. Piirkond, kus asetsesid vanad puubarakid, oli ümbritsetud traattaraga. Siin ja seal traattara piirkonnas asetsesid vaatetornid. Üks selliseist vaatetornidest seisis kohe sissepääsuvärava kõrval. Seal oli valvur. Vaatetornis oli kuulipilduja, mille toru ots vahtis barakkide suunas.

Teosest
lk 187–188