Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. Tartu turg on...

Tartu turg on kesksel kohal kõigis jutustustes. Sõjajärgsel ajal oli turg tartlaste jaoks nii materiaalne möödapääsmatus kui ka emotsionaalne ning sotsiaalne vajadus. Maarahvast sundis turul kauplema taludele peale pandud ülisuur põllumajandusmaks ning ka kõige lihtsamate tööstuskaupade puudus. Linnaelanik täiendas siin oma kesist toidulauda, vahetades leiba ja mõnd riidetükki või eset muude toiduainete vastu. Nii kohtusid turul linnaelanik ja maainimene, Venemaalt tulnud kotipoiss ja punase võimu esindaja. Tartu turul sooritati ka suurem enamus miilitsa poolt Tartu linnas registreeritud kuritegudest. Turul otsiti tööd ja kuulati uudiseid.