Emajõe kondor

Selle allikteose luuletused:

Kohvikuhaikutused lk 26–27