Valitud värsid A.D. 1987–1997

Selle teose luuletused: