Mööda jalgteid

Selle allikteose luuletused:

Muusika lk 39–40
Piki jõge lk 28
Sula aegu. Katkend luuletusest lk 45–46