Eesti lüürika, I

Selle allikteose luuletused:

Tartu oktoober lk 261–262
Tartu rahu lk 195–198
Tulekires öö lk 207