Saateks. Tänane Supilinn pole...

Tänane Supilinn pole kaugeltki see, mis veel kümmekond aastat tagasi. Reaalsuseks on saanud asfalteeritud tänavad, omanikku vahetanud, vanadest elanikest tühjenenud või tühjendatud majad ja uued inimesed. Paljud hooned on omandanud teistsuguse – vahel värskema, vahel võõraste ja kohatute plastakendega – välisilme. Supilinna on kerkinud nii ajaloolisse keskkonda sobivaid kui ka seda mitte arvestavaid uusi elamuid ning kinnisvarafirmade äri rohket tulu tõotavate kruntidega kesklinna lähedal jätkub. Kuigi suur osa Supilinnast on saanud miljööväärtusliku ala staatuse, on endiselt jõus kava juhtida tulevikus siit läbi liiklus Tallinna suunas ning ehitada uus magistraal spordipargi äärde ja suursild üle Konnatiigi.
Teosest