Eduard Vilde ühiskondlik-poliitilised ja filosoofilised vaated. Tallinna ja Tartu...

Tallinna ja Tartu elanikkond kasvas läinud sajandi viimase kolmekümne aasta jooksul ümmarguselt kahekordseks. See kõik toimus peamiselt maaelanike arvel, kelle hulgas kihistumine järjest selgemaks ja teravamaks kujunes. Võimatuks muutunud elutingimuste tõttu maal valgusid kehvikud massiliselt linnadesse, müües oma tööjõudu odavalt vabrikantidele ja suurendades töötatööliste ridu, või rändasid rohkearvuliselt välja kaugemaisse Venemaa kubermangudesse.
Asukoht teoses