Kütkestaja. Juba siis, kui...

Juba siis, kui Koppel Viljandist Tartusse läks, liikusid seal jutud uuest teatrimajast. Vähe sellest – ajalehes Edasi anti 1958. aasta lõpus teada, et linna peaarhitekt on just saanud mitu mahukat kausta, kus sisaldub Vanemuise uue hoone projektülesanne ja uue teatrihoone ehitus oleks „eelseisva seitseaastaku suurim ehitis meie kodulinnas“. „Praegune ajutine kodu on kitsaks jäänud nii teatrirahvale kui ka teatrisõprade perele, kes on kasvanud suuremaks kui kunagi varem. Seepärast on endastmõistetav, et meie kodulinna avalikkus tunneb väga suurt huvi kõige vastu, mis on seotud uue teatrihoone püstitamisega vanadel varemetel.“
/---/
Uue maja ehitus oli planeeritud kohale, kus aastatel 1906–1944 oli asunud uhke ja suur teatrimaja koos kontserdisaaliga.

Plaanide kohaselt pidi ehitus algama 1959. aastal ning kogu ehitise esimene järk – teatrihoone kompleks – pidi valmima 1963. aastal. Tegelikult asjad nii kiiresti ei käinud ning uus maja avati 3. novembril 1967. Kõrvuti väiksemate ehitustöödega toimusid majas juba proovid.
/---/
Uus Vanemuine aga teeb meie sisseharjunud kujutluses põhjalikke parandusi. Jalutusruumide valged seinad, kreemikad marmorsambad, hallid marmortrepid, hall vaip põrandal – see kõik mõjus puhta ja pühalikuna. Saali rangus on teistsugune. Siin valitseb musta ja valge kontrast – valge lae, valge plastmassiga kaetud põranda ja mustade toolide vahel. Samas pehmendab seda kontrasti kolmanda värvina kasutatud tume liivatoon... Ja veel midagi peale silmarõõmu andsid saal ja jalutusruumid imetlejale kaasa: publiku-, kunsti- ja kunstielamuse-ootuse. Nad on homse päeva ootel.
/---/
Uue teatrimaja töölehakkamine muutis teatrit ning seda muutust tuleb vaadata koos noorte näitlejatega, kes olid ettevalmistuse saanud teatri enda stuudios. Muutus oli toimunud ka teatri nimes – 1966. aasta 21. aprillist sai NSV Liidu kultuuriministri J. Furtseva käskkirjaga Tööpunalipu ordeniga Eesti NSV Riiklikust Teatrist Vanemuine Tööpunalipu ordeniga Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Teater Vanemuine. Seda nime kasutas teater kuni 1989. aastani.
/---/
1970. avati Vanemuise suure maja kontserdisaal.
Vanemuise uus maja avati Valter Ojakääru ooperiga „Kuningal on külm“, mis põhines A. H. Tammsaare samanimelisel näidendil ning mis tegelikult oli esietendunud juba septembri lõpul väikeses majas.

Asukoht teoses