Kütkestaja. Näitleja Einari Koppel

Selle allikteose katkendid: