GITIS. Eesti stuudio Moskvas 1948–1953

Selle allikteose katkendid: