Valitud teosed, I. Valitud luulet

Selle allikteose luuletused:

Kevad kodus lk 466
Kevadeaimus lk 462
Kodulinnale mõeldes lk 605
Kojutulek lk 632–633
Tartu motiive lk 494–495