arestimaja Riia tn

alates aastast 1999, kui Jaani/Ülikooli tn arestimaja muutus kasutuskõlbmatuks

Kaardil