Seda ja Teist. O. Luts(u nim.) Tartu Linna Keskraamatukogu ajaleht, 2000, 9. veebruar (nr 11)

Selle allikteose luuletused: