Pilt ja sõna. Hullunud Tartu kolmas. 2016–2018

Selle allikteose luuletused: