Kirjanduse maja (endine KGB maja) Vanemuise tänaval 1993. a