Kas ühika-underground on olemas? Vaade bio-geost. Kahju küll, aga…

Kahju küll, aga praegu on üliõpilaste ühise elamise koht jäänud ühiskonnas legaalse kultuurituse maaks. Ükski üliõpilase ametlikult tunnustatav vaimne tegevus pole Tartus spetsiifiliselt ühikapärane – selline, mida mujal ei saaks teha paremini kui ühikas. Selge, et vaimset teotsemist pole siin keegi ära keelanud. (Kuigi – komandant tudengitele, nähes omatehtud riiulit: „Nii palju raamatuid pole ühes toas ette nähtud. Enne elasid siin füüsikud. Neil polnud ühtegi raamatut.“)

Aga raamatukogu Leningradi mnt. 27 ühiselamu all likvideeriti. Selle ruumi kasutatakse laona. /---/

Ülikooli campus – võimu haridus- ja teaduspoliitika peegel, millest maailmas on kujunenud avangardse arhitektuuri ja ruumikujunduse vitriin (vitriini kaup ei olegi alati kõige funktsionaalsem, aga ta vähemalt särab ja oma säraga ka innustab) – on meil lahendatud nii odavalt, nii minimaalselt, et õppejõudude ja üliõpilaste endi üha sagenevad küsimused, miks nendes hoonetes liigub aina rohkem odavaid ja minimaalseid inimesi, tunduvad teeseldud rumalusena. /---/

Ühikas elav tudeng saab osa mitmesugustest ühistegemistest. Viimasel ajal on vilgast seltsielu organiseerinud Erik Puura, kelle eestvedamisel toimus annetatud kraami oksjon, kus ehtsa ärikire õhustikus müüdi maha esemeid vanadest kummikutest raamatute ja heliplaatideni. Laekunud summad kasutati järgmises ettevõttes – munakilbingus, traditsioonilises mälumängus, kus iseorganiseerunud võistkonnad saavad õige vastuse eest tasuks muna, mis samas nende võistkondlikule pannile lüüakse. Suur munaüritus on ka suur munajoomisvõistlus, kuhu alati koguneb palju pealtvaatajaid närvikõdi saama. Traditsiooniline spordiüritus on igakevadine trepijooks – 9-korruselises majas väga sobiv tegevus, mis pühendatakse nädalavahetusel seisvale liftile ja komandandile isiklikult. /---/

Eesti tänini suurim ja stiilipuhtaim ready-made art’i näitus oli Leningradi mnt. 25 toimunud kandikute näitus 1986, kus eksponeeriti suurel hulgal bio-geo neidude majapidamises kasutusel olevaid kandikuid. Avamisel esinesid organiseerijad asjakohaste ettekannetega, mis käsitlesid kandiku osa üliõpilase elus.

Teosest