Otsides Sophoklest. KOOP: Me olime…

KOOP: Me olime vist õiges kohas, justkui peahoone, aga imelikult tühi oli!
KOPPEL: Ühtegi üliõpilast küll ei näinud!
ARISTE: Siin! Siin on uks! Ei, see on mingi kontor. Kantselei, muuseum…

Koop ja Koppel lähevad vaatama.

KOOP: Rektoraat on vähemasti alles.

Ariste lõgistab ust. Midagi ei juhtu. Võivad ilmuda juhuslikult aknale.

ARISTE: Lukus! Kohvik lukus! Arnold, proovi sina, sa oled ju spordipoiss!

Koop proovib käega, siis õlaga, siis jalaga, aga uks ei avane.

KOOP: Ma ei taha ust maha ka lõhkuda…

Asukoht teoses