Supilinna armastajad, I. Kolla laskus Toomemäe…

Kolla laskus Toomemäe tagatrepist alla Vallikraavi tänavale – tema kutsus seda endamisi Vallitralliks – ja suundus siis rohelusse mattunud stiilse punase telliskivihoone poole.

Oi, kuidas poisile meeldisid kiviparketiga sillutatud uulitsad!

Kunstimuuseum oli just nagu klass kõrgem linnamuuseumist. Mõlemad paiknesid tänavakäänakul, selle poolest olid nad võrdsed, kuid linnamuuseumi tänav oli munakivisillutisega, Vallikraavis troonis parkett.

Teosest