Pitsikuduja. Päev pärast sissetungi…

Tõlkija

Päev pärast sissetungi algust olime käinud Tartus, et kontrollida, kas tädi Juuditiga on kõik korras. Jaamas seisid loomavagunid ja terveid perekondi karjatati nende sisse, mehed naistest ja lastest eraldatud. /---/

Jälgisime toimuvat turvalisest kaugusest, seistes koos salga inimestega jaama kõrval platsil. Vapramad meist rüselesid rahvamassis, kuni jõudsid vaguniteni ja libistasid neisse lähedastele mõeldud kirjakesi või toidupakikesi pika reisi tarbeks. Neid märganud Vene sõdurid hakkasid karjuma. Üks tulistas lasu õhku, seejärel hakkasid inimesed vagunite juurest taanduma tagasi turvalisusse. Vagunites kinni olevad naised tõmbasid lapsed endale lähemale, katsid neid oma kehade ja kätega. Neist eraldatud mehed ei saanud oma vagunites teha muud kui karjuda, lootes, et ülejäänud perekond saab sel kombel märku, et nad on elus ja terved.

Asukoht teoses
lk 32