Kirjanik kübaraga. 1911. aasta augustis...

1911. aasta augustis toimus Eesti Kirjanduse Seltsi korraldusel Tartus Vanemuise saalis „Kalevipojale“ pühendatud pidulik koosolek. Ruum oli viimse kohani täis ning kaunistusena oli kasutatud [Aleksander] Prometi muistendipõhist õlivärvimaali „Mardus“. Promet esines muuseas ka ettekandega „Kalevipojast“, viidates tollele kui kunstiannete allikale ja vaimsele teejuhile.