Õhtumaa Eesti, II. Sotsiaalpoliitilist esseistikat