Sotsiaalteadlased jutumärkidega ja ilma. Seoses sellega küsiksin...

Seoses sellega küsiksin aga hoopis järgmist. „Tallinna Ülikooli sotsiaalteadlased” meil on. Aga kus on „Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased”? Just jutumärkides, kui mingi identiteedi, veendumuste kandja, meelsuse märk. Sest sotsiaalteadlasi ilma jutumärkideta alma mater’is loomulikult leidub. Tallinna Ülikooli sotsiaalteadlased ilma jutumärkideta ja jutumärkides kattuvad suurel määral, Tartus aga mitte. Näiteks Marju Lauristin asetseks sotsiaalteaduse Tallinna ja Tartu vahelisel kujutletaval pingeteljel minu arvates hoopis kusagil Mäo ristis.

Minu arvates oleks väga tervitatav suurem eristumine, nii et ka mõiste „Tartu Ülikooli sotsiaalteadlased” tähistaks midagi konkreetsemat. See võiks ja peaks nii olema, arvestades ajalugu ja traditsioone. Mis ma keerutan – mu soovküsimus on lihtne. Miks ei sirgu Tartust rohkem avarapilgulisi rahvuslikke konservatiive, kes Tallinnale vastu astuksid? Miks on heitlus vasakpoolsete sotsiaalteadlastega jäetud netikommentaatorite ja mõne parempoolse poliitiku või väeti literaadi hooleks?