Serafima ja Bogdan. 1632. aasta 30. juunil...

1632. aasta 30. juunil kinnitas Rootsi kuningas Gustav II Adolf Academia Dorpatensise asutamisüriku. Sama aasta novembris sai vaene vennike Lützeni lahingus otsa. „Vaene vennike” on kolmekümneaastase sõja suure väejuhi kohta muidugi liialdus. Isegi Lützeni lahingus said kokkuvõttes võidu rootslased. Ladinakeelne Tartu ülikool jõudis tegutseda paarkümmend aastat, enne kui Rootsi ja Venemaa vaheline sõda elukorralduse taas sassi pööras. Vahepeal jõudis ülikool töötada teistes Eesti linnades, et 17. sajandi lõpus korraks taas Tartus õitsele puhkeda – matemaatikaprofessor ja rektor Sven Dimberg pidas juba 1693. aastal, mil Newtoni õpetus polnud Inglismaalgi igal pool omaks võetud, loenguid gravitatsiooniteooriast. /---/

1964. aasta juunis seisavad peahoone võimsa sammastiku ees noored intellektuaalid Linnart ja Andres. Mõlemal suitseb sõrmede vahel sigaret, mida nad hoiavad nimetissõrme ja pöidla vahel nõnda, et sigaret jääb pihku ning on kaitstud tuule ja vihma eest.

Asukoht teoses