Hõbeda laulud

Selle allikteose luuletused:

Hõbeda laul lk 120–122
Tartu lk 95