Tarto liin...

Tarto liin maʼki ole
nännu kikast Jaani kerko tornin
ja luiki tiigi pääl enne viil
kui pommi satteva ja prohvessor Lippmaa
lennäss tuhandess tükiss
maʼki ole ollu lats su haavu ja rusude sehen
maʼki ole lahknu su vannu sainu
ja mängnu näide varju all maailma luumist
maʼki tahass ütelda su oma keeli sulle mõne hää sõna

Teosest
lk 133