Kordumatut vaimsust hõljub õhus

Külm on, ja üksikud hakid
prügiurnidel, nelikantmajade vahel.
Lastekelgud. Ja läpakil kuurid.
Korteriviimistlus. Värvid ja lakid.
Päevade kett (või ütelda ahel).
Mõõdavad aega kellad ja uurid.
Mööduvad seinad. Ja müürid ja sakid.
Külm on, ja lendavad üksikud hakid
Toomemäelt sinna, kus majade vahel
roiskuvad urnid. Ja kodu on kahel.

Asukoht teoses