Kaks pilti ajaloo pildiraamatust

Kas nad pillidega, vasksete pillidega
vabadust puhusid?
Paraadikõridele vaid vaimustust.
Trah-trah-trah-trah.
Valvelsammu kolmsada ja enamgi raksatajat
raksatasid Vaimu-Tartu raekojaesisel.
Tikksirgete tikkude kiivripead
leekisid keskpäevapäikeses punaselt.
Trah-trah-trah-trah.
Adjutant aitas kahekordsele doktorile
ühekordse palitu selga.
Trah-trah-trah-trah.
Aia tänava aulas märatses major,
kärkis tolmunud paberites tuhnijatele.
Trah-trah-trah-trah.
Teosest
lk. 234 - 235