Hokimängija Tartu linnamüüril. Käsu Hans oli...

Käsu Hans oli olnud kooliõpetaja ja esimene eestlasest luuletaja, kes elas Põhjasõja-aegses Tartus. Kui linn hävitati, pani ta paberile 32-salmilise kaebelaulu, mille iga salmi lõpus kordusid sõnad „ma vaene Tardo liin”. Kaebelaul rääkis Tartu esialgsest rikkusest ja õnnest, siis jõukate tartlaste kõrgiks muutumisest, jõudes välja venelaste saabumise, piiramise ning vallutamiseni. Lõpupoole oli juttu rahva küüditamisest Venemaale, linna mahapõletamisest ja varemetest ning punkti pani Käsu Hans hoiatusega teistele Eesti linnadele, et nood õpiks Tartu vigadest, kui ei taha sama kehvasti lõpetada.
Asukoht teoses