Tagasi koju. Mälestusi, kirju, dokumente. Meie majas, mida...

Meie majas, mida üliõpilased kutsusid Kastani tänava Burgiks, valitses kindel kord ja sisemise elu kohta olid maksma pandud vastavad määrused. Hommikust kuni lõunani oli töö ja loengutest osavõtmine, siis tuli lõunavaheaeg ühise lõunasöögiga. Pärast lõunat veidi vaba aega ja siis jälle õppimine kuni õhtuni. Üksikuid õhtutunde kasutati kõnekoosolekutel käimiseks, sõprade külastamiseks või külaliste vastuvõtmiseks. Laupäevaõhtu oli harilikult pühendatud ühisele saunaskäimisele. Pühapäev oli vaba. Siis mindi Toomemäele või linna ümbrusesse jalutama. Harukordadel külastati mõnda tuttavat perekonda, kui selleks oli kutse.
/---/
Tol ajal valitses Tartus saksa korporatsioonide vaim, eesti korporatsioone veel ei olnud. Tegutses ainult Eesti Üliõpilaste Selts, kuhu olid koondunud akadeemilised eestlased. Vilistlaste hulgas oli rohkesti kirikuõpetajaid, kes olid ägedalt kreeka õigeusu vastased. Võib-olla, et see oli ka üheks põhjuseks, miks Konstantin kui Riia vaimuliku õigeusu seminari kasvandik ei saanud astuda EÜS-i.