Ilmavallas. Enn Lillemets on...

Enn Lillemets on Tartus tuntud-teatud kultuuritegelane. On lävinud ning küllap lävib veelgi nii nüüdseks Toonela teile rännanud surematute kunstnike ning kirjanike kui ka elavatega (sealhulgas väliseestlastegagi), lööb näitlejana kaasa Tartu Lasteteatris, on kunstiühingu „Pallas“ üks võtmemehi ning näitusekorraldajaid, lavastab-laastab TV abil „Wernerit“, aitab teha filme, on suur Põhjamaade ning kunstikollektsionääride sõber jne., jne. Seda, et Enn veel ka luuletab, tean ma juba iidamast-aadamast.
Asukoht teoses
lk 212–213