Tartu piltpostkaartidel. Toomemäe lähedal asunud...

Toomemäe lähedal asunud Maarja kirik (arhitekt G. F. W. Geist), mis oli esimene eesti koguduse tarbeks ehitatud kirik Tartus, pühitseti sisse 1842. aastal.
/---/
Pikka aega Maarja koguduse õpetajana töötanud A. H. Willigerode oli Eesti esimese üldlaulupeo toimkonna president. 1869. aastal peetigi Tartus Eesti esimene üldlaulupidu, mille peaproov toimus just selles kirikus.

Kirik hävis Teises maailmasõjas – 12. juulil 1941 Vene vägede suurtükiväe tulest. Nõukogude võim ei lubanud kirikut taastada. Kirikumüüride vahele ehitati Eesti Põllumajanduse Akadeemia (praeguse Eesti Maaülikooli) võimla.

Asukoht teoses