Majad, majad, majad... Suured ruumiprobleemid on...

Suured ruumiprobleemid on kimbutanud Tartu raamatukogu juba asutamisaegadest saadik. Tartu Rahvaraamatukogu Seltsi (TRS) raamatukogu sai esimese peavarju Karskuse Sõbra ruumides Raatuse 16 (hoone on hävinud). Vaevalt saadi tegevusega alustada, kui tuli esimene tagasilöök: 7. aprillil 1913 oli raamatukogu lugejatele avatud, ent maikuus sulges Liivimaa kuberner Karskuse Sõbra. Raamatukogule tuli hakata otsima uut asupaika. Augustikuus koliti Aleksandri 7 (hoone on hävinud). Üür selle pinna eest oli aga seltsile raske kanda ja seetõttu koliti 1915. aastal jälle. Seekord saadi Vanemuise Seltsilt soodsama üüriga ruum teatrimajas Aia (Vanemuise) 4 (seegi hoone on hävinud). 1918. aastal koliti veel kord, sedapuhku vene raamatukogu ruumidesse Riia 2 (hoone hävinud).