Eesti Muinsuskaitse Seltsi osa Vabadussõja mälestusmärkide taastamisel. Lõuna-Eesti vabastajate...

Lõuna-Eesti vabastajate mälestussammas avati Tartus Nurme tänavas garnisoni surnuaial 17. oktoobril 1926. 16. juulil 1931 suri monumendi autor Siegfried Pinding ning ta maeti mälestussamba lähedale. Lõplikul kujul mälestussammas Eesti iseseisvuse ajal valmis ei saanudki. Samba lõhkumise ajaks on pakutud 1948. aastat, kuid 1945. aasta märtsis koostatud Tartu mälestussammaste ja hauamonumentide nimekirjast see juba puudus. Sammas lõhuti sõjaväetehnika abil, tükid veeti minema, suuremad osad kaevati maasse. Garnisoni kalmistu muutus jäätmaaks, selle esimesse ossa, monumendi asukoha lähedusse hakati matma Nõukogude armee ohvitsere.

/---/
Septembri lõpul kaevati väikeettevõtte Mobiil abiga monumendi vundament ning obeliski osad välja. Tartu Muinsuskaitse Ühenduse algatusel hakati otsima võimalusi samba taastamiseks. /---/

Mälestussamba taastamine täpselt endisel asukohal ei olnud läheduses paiknevate Nõukogude armee ohvitseride hauaplatside ja kalmistu üldilme muutumise tõttu enam otstarbekas. Tema uueks asukohaks valiti garnisoni kalmistu keskosa, kus sambale avanevad vaated nii Raadi kalmistult kui ka Nurme tänavalt. /---/

Mälestussammas taastati endisel kujul, välja arvatud obeliski tipus olev rist. Vabadusristi kujutis on asendatud ladina ristiga. Tekst obeliskil on süvistatud ja värvitud. Puuduvad nurgasambakeste pronksist tekstitahvlid. Ehituskvaliteet jätab soovida.