Töömehest direktoriks. Juba kuus päeva...

Juba kuus päeva pärast Tartu vabastamist, 1. septembril 1944. a. läks käiku esimene tootmisosakond. Tööle asus kuus metallitöömeest. Hans Heidemanni nimelise trükikoja masinad olid purustatud, need seati korda ja mõni päev hiljem tuli parandatud trükipressi alt ajalehe „Uus Postimees” esimene number. Varsti alustas tootmist ka teine väiketöökoda. Linn istus pimedas, elektriliinid olid lõhutud. Ulila jõujaam õhku lastud – õhtud muutusid aga iga päevaga pimedamaks, hädasti oli vaja valgust. Ja töölised Kivioja, Tiilik ja Emma Keres sisustasidki põlenud müüride vahele „lambivabriku”. Rusude alt kangutati välja vajalikud masinad, veeti omal jõul kohale, pandi paika ja uuesti mindi tagasi rusudele, et korjata purke ja pudeleid, millest meisterdati petrooleumilampe. Kaaned, mille külge kinnitati tahid, stantsiti sealtsamast, varemete vahelt toodud plekist ja – valgust saadi, linn pääses pimedusest.
Teosest