Sõge soomuk ja kaabliuss. Olin parasjagu tulnud...

Olin parasjagu tulnud Supilinnast, kõndinud mööda Jaani kirikust ja avastanud, et selle seinte punased telliskivid on muutunud peaaegu valgeks, just nagu kiirgunuks sealt midagi puhast ja püha.
/---/
Tibutas peenikest vihma, ülikoolilinna oli äkiliselt saabunud sula.
/---/
Jalad sügavasse lumelögasse vajumas, rüselesin visalt Werneri kohviku poole, kuhu olime Sinuga leppinud kokkusaamise ja kus ma tahtsin ennast enne Su saabumist kuuma kohviga turgutada. Ilm oli vastik, mu ümber hulkusid läbilõikavad tuuleiilid, kord mind kõvasti tagant lükates, kord liikumist õelalt takistades. Kohviku trepil ja eeskojas voolas ligane vesi.
Asukoht teoses