Õppimisvõime pole geeniuse tunnus. Koolimaja asus kesklinnas...

Koolimaja asus kesklinnas Lille mäel, kus praegu on kohtumaja. Meie vastas üle tee oli Tartu tütarlaste gümnaasium. Käisin kahes koolis korraga, ka Treffneris. Pallase direktoriks oli tol ajal Arnold Matteus. Aegajalt pommitati, purustati Maarja ja Pauluse kirik, õhku lasti Vabadussild ja Kivisild. 26. märtsil 1944 sai ka Pallase maja pommitabamuse, katus hävis, aga seinad jäid püsti. Kuigi oli sõjaaeg ja pommihäireid sageli, oli meil koolis hästi lõbus.
/---/
Pallase koolimaja olevat süüdanud taganevad sakslased. 1944. a. alustas kool tööd toonasel Heidemanni tänaval nr. 16 ja paaris ümberkaudses hoones. Kalevi t. maja ei taastatud ega ehitatud üles. Hiljem jäid instituudi majad kunstikooli käsutusse.