Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat. Või see on...